Home / Cẩm nang (page 2)

Cẩm nang

Cẩm nang

Khái niệm về dòng điện xoay chiều – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dòng Điện Xoay Chiều – Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều – HocHay Vật Lý Lớp 12 – Dòng Điện Xoay Chiều – Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều Khái niệm về dòng điện xoay chiều Là dòng điện có cường độ …

Xem Blog

Sóng âm là gì? và Sự truyền âm – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Sóng Âm – HocHay Vật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Sóng Âm Sóng âm là gì? – Sóng âm (âm) là những sóng cơ lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí. – Sóng âm không …

Xem Blog

Cực đại và cực tiểu giao thoa – HocHay

Video bài học Vật Lý 12 – Sóng Cơ – Giao Thoa Sóng ật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Giao Thoa Sóng Giao thoa sóng là gì? Định nghĩa: Hiện tượng 2 sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định (vân giao thoa sóng). Đặc điểm: …

Xem Blog