Home / Cẩm nang / Khái niệm về dòng điện xoay chiều – HocHay

Khái niệm về dòng điện xoay chiều – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dòng Điện Xoay Chiều – Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Dòng Điện Xoay Chiều – Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều

Khái niệm về dòng điện xoay chiều

Là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin, với dạng tổng quát:

i=I0cos(ωt+φ)

Trong đó:

i: cường độ dòng điện tức thời

I0>0: cường độ dòng điện cực đại

φ: pha ban đầu của cường độ dòng điện

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

  • Nguyên tắc:

Khi cho một khung dây phẳng có N vòng, diện tích S quay đều với vận tốc ω xung quanh trục vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng xoay chiều và cảm ứng từ B→. Nếu nối hai đầu khung dây với một mạch ngoài kín thì trong mạch ngoài có dòng điện xoay chiều.

  • Suất điện động xoay chiều:

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây:

e=−∆ϕ∆t=−ϕ′=E0cos(ωt+φ0)

Đặt E0=ωNBS=ωϕ0 là suất điện động cực đại và φ0=α−π2

Từ thông qua khung dây:

φ=NBScos(ωt+α)=φ0cos(ωt+α)

Từ thông cực đại gửi qua khung dây φ0=NBS với α=(n→;B→)

  • Lưu ý:

Suất điện động chậm pha hơn từ thông góc π2

Mối liên hệ giữa suất điện động và từ thông:

(eE0)2+(φφ0)2=1

Điện áp xoay chiều

Khi trong khung dây có suất điện động thì 2 đầu khung dây có điện áp xoay chiều có dạng:

u=U0cos(ωt+φu)

Trong đó:

U0: điện áp cực đại

u: điện áp tức thời

φu: pha ban đầu của điện áp

Giá trị hiệu dụng

  • Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R, thì công suất tiêu thụ trong R bằng công suất trung bình tiêu thụ trong R bởi chính dòng điện xoay chiều đó.

I=I02

U=U02

E=E02

  • Nhiệt lượng toả ra: trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều i chạy qua là:

Q=I2Rt=I022Rt

  • Công suất toả nhiệt trên R khi có dòng điện xoay chiều chạy qua:

P=I2R=I022R

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=8122846519872289222

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong2 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Viết Lại Câu Dùng Participlephrase – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Cụm phân từ là gì? – Participle phrase là gì? Cụm phân từ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *