Home / Uncategorized

Uncategorized

Bí kíp học Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                         (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y) 2yAl  +  3MxOy  →t0  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…) Phản ứng xảy ra không hoàn toàn Ví dụ: 2Al  +  Fe2O3 →t0 Al2O3 + …

Xem Blog

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Lý thuyết căn bản Ta hiểu như sau: Khi cho OH−vào dung dịch chứa Al3+nó sẽ làm hai nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại Al3+ + 3OH− → Al(OH)3 Nhiệm vụ 2 : Hòa tan kết tủa Al(OH)3 + OH− → AlO2− + 2H2O Trường hợp 1 Cho biết nAl3+ = a mol và nOH− = b mol, tính số mol kết …

Xem Blog