Home / Cẩm nang / Cực đại và cực tiểu giao thoa – HocHay

Cực đại và cực tiểu giao thoa – HocHay

Video bài học Vật Lý 12 – Sóng Cơ – Giao Thoa Sóng

ật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Giao Thoa Sóng

Giao thoa sóng là gì?

  • Định nghĩa:

Hiện tượng 2 sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định (vân giao thoa sóng).

  • Đặc điểm:

– Nếu 2 sóng gặp nhau tạo ra các điểm đứng yên → 2 sóng ngược pha, triệt tiêu lẫn nhau.

– Nếu 2 sóng gặp nhau tạo ra các điểm dao động mạnh → 2 sóng cùng pha, tăng cườn lẫn nhau.

  • Điều kiện giao thoa: Hai sóng gặp nhau phải là hai sóng kết hợp được phát ra từ 2 nguồn kết hợp, tức là:

– Dao động cùng phương, cùng chu kỳ (hay cùng tần số)

– Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Phương trình sóng tổng hợp

Giả sử u1=u2=Acos(ωt) là hai nguồn sóng dao động cùng pha, suy ra:

u1M=Acos(ωt−2πd1λ)

u2M=Acos(ωt−2πd2λ)

Phương trình sóng tổng hợp tại M:

uM=2A|cosπ(d2–d1)λ|cos(ωt−π(d2+d1)λ)

Cực đại và cực tiểu giao thoa

  • Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M:

A2M=A21+A22+2A1A2cos∆φ=2A2(1+cos∆φ)

hay

AM=2A|cos∆φ2|

  • Độ lệch pha của 2 dao động:

∆φ=2πλ(d2–d1)

  • Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

Vị trí các cực đại giao thoa:

d2–d1=kλ với k∈Z

Những điểm cực đại giao thoa là những điểm dao động với biên độ cực đại AM=2A. 

Vị trí các cực tiểu giao thoa

d2–d1=(k+12)λ với k∈Z

Những điểm cực tiểu giao thoa là những điểm dao động với biên độ cực tiểu AM=0.

Khoảng cách giữa hai gợn lồi (biên độ cực đại) liên tiếp hoặc hai gợn lõm (biên độ cực tiểu) liên tiếp trên đoạn S1,S2 bằng λ2; một cực đại và một cực tiểu liên tiếp là λ4

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=946204831177441985

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Viết Lại Câu Dùng Participlephrase – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Cụm phân từ là gì? – Participle phrase là gì? Cụm phân từ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *