Home / Uncategorized / Cấu trúc tuyệt đối (Absolute phrase) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

Cấu trúc tuyệt đối (Absolute phrase) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Cấu trúc tuyệt đối trong tiếng Anh là gì?

– Absolute phrase là gì? Cấu trúc tuyệt đối (hay còn gọi là cụm từ độc lập) là 1 nhóm các từ (danh từ, đại từ, phân từ, từ bổ nghĩa) kết hợp lại với nhau. Cụm từ độc lập không có quan hệ về chức năng ngữ pháp với các thành phần khác trong câu, nó có thể đứng trước, sau hoặc chen vào giữa câu mà không ảnh hưởng tới cấu trúc trong câu.

– Cấu trúc tuyệt đối thường được phân biệt với các thành phần khác trong câu bằng dấu phẩy “,” (hoặc 1 cặp dấu phẩy).

– Cách dùng absolute phrase: cấu trúc tuyệt đối được dùng để bổ nghĩa cho cả câu, nên có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng tới cấu trúc của câu. Cấu trúc này thường được dùng trong văn chương và thơ

Ví dụ:

 • Her arms folded across her chest, the teacher warned the class about the bad results of the final exam.
  (Khoanh tay trước ngực, GVCN cảnh báo cả lớp về kết quả thi cuối kỳ tồi tệ)
 • The weather being fine, they went for a walk.
  (Thời tiết rất đẹp, họ ra ngoài đi dạo)
 • The old man tried to get up, the young man helping him.
  (Ông lão cố gắng ngồi dậy, cậu thanh niên đỡ giúp ông)

2. Cấu trúc Absolute phrase:

Cấu trúc của cụm từ độc lập được hình thành bằng các cách sau đây:

a. Danh từ + phân từ (Noun + participle)

Ví dụ:

 • Her homework completed, Robin went to bed at midnight.
  (Hoàn thành bài tập, Robin đi ngủ lúc nửa đêm)
  [noun: homework + past participle: completed]

 

 • The girl stands alone by herself, her hair fluttering in the wind.
  (Cô gái đứng một mình, tóc dài bay trong gió)
  [noun: hair + present participle: fluttering]

b. Đại từ + động từ nguyên mẫu có to (Pronoun +  to infinitive)

Ví dụ:

 • We all filed out, some to come back home, others to gather at the gate.
  (Chúng tôi nối đuôi nhau đi ra, 1 số trở về nhà, số khác tụ tập trước cổng trường)
  [pronoun: some/others + infinitive: to come back/to gather]

Tìm hiểu thêm Phân từ tiếng anh là gì?
                        Động từ nguyên mẫu có to – to infinitive
                        Cụm giới từ trong tiếng anh


c. Danh từ/đại từ + cụm giới từ/ tính từ (Noun/pronoun + prepositional/adjective phrase)

Ví dụ:

 • He was waiting, (with) his eyes on her back.
  (Anh ta đang đợi, mắt dán vào lưng cô ta)[noun: eyes + prepositional phrase: on her back]

 

 • Her determination stronger than ever, Lan decided not to give up until she had achieved her dreams.
  (Lòng kiên định mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Lan quyết định sẽ không bỏ cuộc cho tới khi đạt được giấc mơ của mình)
  [noun: determination + adj: stronger]

 

3. Các cấu trúc tuyệt đối thông dụng:

Một số các cụm từ thông dụng được sử dụng như cụm từ độc lập. Vì không đi kèm với 1 từ đặc biệt nào, chúng có thể đặt ở đầu hoặc cuối câu:

Ví dụ:

 • Roughly speaking, the coat cost about 1000 dollars.
  (Nói chung, giá của cái áo khoảng 1, 000 đô)
 • Considering his abilities, he should have done better.
  (Xét đến khả năng của anh ta, anh ta lẽ ra đã có thể làm tốt hơn)
 • A storm is brewing, judging by the dark clouds.
  (Cơn bão đang tới, dựa trên những đám mây đen)
 • To get back to the main point, the budget needs to be bigger.
  (Quay trở lại vấn đề chính, chúng ta cần ngân sách lớn hơn)

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICm8ODW9AE

#cautructuyetdoi #cautructuyetdoitrongtienganh #Absolutephrase #Absolutephraselagi #Absolutephrasegrammar #ExampleofAbsolutephrase #nguphaptienganh #HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Bí kíp học Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *