Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Ngày Người khuyết tật thế giới 3/12

Video Từ vựng tiếng Anh về Khuyết tật Sắp đến ngày Người khuyết tật thế giới 3/12 rồi. Mời các bạn hãy cùng HocHay tìm hiểu về từ vựng liên quan đến Người khuyết tật thông qua Video này nhé! Ngày Người khuyết tật thế giới 3/12 International Day of …

Xem Blog