Home / Ngọc Nga Học Hay

Ngọc Nga Học Hay

Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS sách Market Leader Advanced – Unit 10: Online Business – Học Hay (Phần 1)

Video bài nghe Market Leader Advanced – Unit 10: Online Business – HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/   Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Advanced các bạn nhé! Market Leader Advanced – Unit 10: Online Business – Listening   A. How much do …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 9 Unit 11 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-11-changing-roles-in-society-hoc-hay-79.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 11 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 7: Recipes and Eating Habits – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 7 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-7-recipes-and-eating-habits-hoc-hay-45.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 7 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 7: Recipes and Eating Habits   Listen and Read Nick’s mum: Today we’re making a prawn salad, …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-4-life-in-the-past-hoc-hay-42.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 1 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-1-local-environment-hoc-hay-39.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 1 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local …

Xem Blog

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 7

  Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 7 từ vựng các bạn nhé! Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 7: Artificial Intelligence Audio – Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 7 activate(v): kích hoạt algorithm(n): thuật toán artificial intelligence(n.phr): trí tuệ nhân tạo automated(adj): …

Xem Blog

Tết Nguyên Tiêu là ngày gì?

Tết Nguyên Tiêu là ngày gì? Tết Nguyên Tiêu, còn được gọi là Lễ hội Đèn lồng hay Lễ Hội Rằm Tháng Giêng, một ngày tết đặc biệt của cộng đồng người Hoa, thường tổ chức vào ngày 15 của tháng 1 âm lịch. Đây là ngày cuối cùng của …

Xem Blog