Home / Cẩm nang / Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây – HocHay

Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Sóng Dừng – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Sóng Cơ – Sóng Dừng

Sự phản xạ của sóng

  • Phản xạ của sóng trên vật cản cố định:

Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ và triệt tiêu lẫn nhau.

  • Phản xạ của sóng trên vật cản tự do:

Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ và tăng cường lẫn nhau.

Sóng dừng là gì?

– Định nghĩa: Nếu sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa với nhau tạo thành một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng, một số điểm luôn đứng yên gọi là nút, một số điểm giao động với biên độ cực đại gọi là bụng

– Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp bằng nửa bước sóng λ2.

– Khoảng cách giữa 1 nút và 1 bụng liên tiếp là λ4.

– Sóng dừng có thể xảy ra trên một dây, bề mặt chất lỏng hay trong không khí.

Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây

  • Đối với sợi dây có hai đầu cố định: 

ớl=nλ2với(n∈N∗)

l: chiều dài sợi dây

n: số bụng sóng

n + 1: số nút sóng

  • Đối với sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

ớl=(2n+1)λ4=mλ4với(n∈N)haym=1,3,5,7…

l: chiều dài sợi dây

n + 1 = số bụng sóng = số nút sóng

  • Lưu ý:

– Các điểm dao động nằm trên cùng một bó sóng hay các điểm nằm đối xứng qua bụng sóng thì luôn dao động cùng pha.

– Các điểm dao động thuộc hai bó liên tiếp nhau hay các điểm nằm đối xứng qua nút sóng thì luôn dao động ngược pha.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=814778613620330945

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Viết Lại Câu Dùng Participlephrase – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Cụm phân từ là gì? – Participle phrase là gì? Cụm phân từ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *