Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Writing Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – HocHay (Phần 1)

Video bài nghe Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Advanced các bạn nhé! Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – Listening A. Bloomberg New Energy Finance provides news, research …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe Market Leader Upper Intermediate – Unit 4: Success – HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Upper Intermediate các bạn nhé! Market Leader Upper Intermediate – Unit 4: Success – Skills A. Listen to a negotiation …

Xem Blog

Giáo trình Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – HocHay (Phần 2)

Video bài nghe Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Upper Intermediate các bạn nhé! Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – Skills A. Networking is …

Xem Blog

Giáo trình Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – Học Hay (Phần 1)

Video bài nghe Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Upper Intermediate các bạn nhé! Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – Listening A. Alison Ward is …

Xem Blog